Tidslinje

SALGSSTART
Salget er godt i gang
Fastpris

BYGGESTART
Bygging er igangsatt

INNFLYTTING
desember 2020 – mars 2021